Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Władze Instytutu

Dyrektor - dr hab. Krystyna Cieślik, prof. ANS; pokój 403a; tel. 655287874

Zastępca Dyrektora - koordynator kierunku wychowanie fizyczne 
dr Arleta Loga, prof. ANS; pokój 403b; tel. 655287855

Koordynator kierunku pielęgniarstwo dr Maciej Górecki; pokój 405; tel. 655250153

Koordynator kierunku fizjoterapia dr Anna Wieczorek - Baranowska; pokój 405; tel. 655250153

Kierownik Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej - mgr Małgorzata Cichy; pokój 7, ul. Opalińskich 1; tel 655296080


 
opiekun praktyk studenckich (kierunek wychowanie fizyczne) dr Tomasz Głowacki

opiekun praktyk studenckich (kierunek fizjoterapia) dr Justyna Adamczyk
 
opiekun kształcenia praktycznego (kierunek pielęgniarstwo) mgr Anna Wojciechowska-Urbanek
 
 


opiekunowie roczników na kierunku wychowanie fizyczne - r. ak. 2023/2024 - studia licencjackie
 
rok studiów studia stacjonarne
I dr Tomasz Głowacki
II dr Roman Celka
III dr Hanna Kowalewska - Kamińska

 

opiekunowie roczników na kierunku wychowanie fizyczne - r. ak. 2023/2024 - studia magisterskie

rok studiów studia stacjonarne
I ---
II dr Katarzyna Stachowiak

 

opiekunowie roczników na kierunku fizjoterapia - r. ak. 2023/2024

rok studiów studia stacjonarne
I dr Anna Wieczorek-Baranowska
II dr Zuzanna Maćkowiak
III dr Małgorzata Bąk
IV dr Justyna Adamczyk
V mgr Adriana Neczyńska
 
 opiekunowie roczników na kierunku pielęgniarstwo - r. ak. 2023/2024
 
rok studiów studia stacjonarne
I mgr Barbara Kałmuczak - Mania
II mgr Anna Wojciechowska - Urbanek
III mgr Luiza Mendyka