PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
11 lipca 2022

Ankieta dot. zajęć dydaktycznych - sem. letni 2021/22

Zapraszamy wszystkich studentów do wypełnienia ankiety ewaluacji prowadzonych zajęć dydaktycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w roku akademickim 2021/2022 (semestr letni), która jest dostępna w systemie USOSweb do 30.09.2022 r.

Udział w badaniu jest anonimowy.

W celu wypełnienia ankiet ewaluacyjnych:
1. Logujemy się do sytemu "usosweb.pwsz.edu.pl"
2. Przechodzimy na zakładkę "DLA STUDENTÓW"
3. W menu "MOJE STUDIA" klikamy pozycję "ankiety"

Wyświetlone zostaną wszystkie ankiety do wypełnienia.


Jedna ankieta dotyczy jednego przedmiotu prowadzonego przez danego wykładowcę.

Prosimy o potraktowanie tego badania ankietowego jako istotnej aktywności we wspólnych wysiłkach, by mogli Państwo brać udział w zajęciach realizowanych na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym, w pozytywnej atmosferze i z satysfakcjonującymi efektami.